Sienna
2009-02-03
"Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2009-02-02
Анхны ном ''Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл '' маань хэвлэгдлээ.

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2009-01-26
Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (4)

Ангилал: Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (Тууж)

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2009-01-26
Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (3)

Ангилал: Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (Тууж)

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2009-01-02
Мөрөөдлийн шинэ жил

Ангилал: Мөрөөдлийн шинэ жил

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2008-02-14
Бvтэлгvй ч гэлээ ....... eдeр

Ангилал: Бүтэлгүй ч гэлээ...

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2008-02-14
Четгер авмаар Valintine's Day

Ангилал: Чөтгөр авмаар Valentine's day

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2007-03-19
Хөөрхөн

Ангилал: ХӨӨРХӨН

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2007-03-12
Хайрын тeлeeх сvvлчийн тэмцэл (2-р бvлэг)

Ангилал: Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (Тууж)

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


2007-03-12
Хайрын тeлeeх сvvлчийн тэмцэл (1-р бvлэг)

Ангилал: Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (Тууж)

Та бүхний унших дуртай "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг.  Ханболд өөрийн эхнэр Соёлоодоо өөр хүнтэй уулзаж байснаа мэдэгдэлгүй нууж чадсан гэж бодсон боловч, гайтай тохиолдлоор Соёлоо олж мэднэ. Энэрийн хорон дайралтад өртсөн Соёлоо ямар шийдвэр гаргах бол.

Тэрнийг нь дуулсан Ханболд Төгөлдөрийг хэлсэн гэж ам алдан буруутгахад Соёлоо дахин цочирдоно. . Төгөлдөрийг буруутгахаар уулзахаар явахдаа Соёлоо түүнтэй ямар орчинд тааралдах бол. Төгөлдөр дахин архинд орох уу, гэр бүл өрхийн түшиг хэвээр үлдэх болов уу гээд сэтгэл догдлуулсан уртхан төгсгөлийг "Хайрын т


Зөвхөн Sienna миний зохиосон өгүүллэг туужуудыг та бүхэнд танилцуулахыг хүслээ. Ажлын ачааллаа түр мартаж энэхүү блогт айлчлаарай

Сүүлийн бичлэгүүд

. "Таван жилийн дараа" туужийн төгсгөлийн 4 бүлэг
. Анхны ном ''Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл '' маань хэвлэгдлээ.
. Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (4)
. Хайрын төлөөх сүүлчийн тэмцэл (3)
. Мөрөөдлийн шинэ жил
. Бvтэлгvй ч гэлээ ....... eдeр
. Четгер авмаар Valintine's Day
. Хөөрхөн
. Хайрын тeлeeх сvvлчийн тэмцэл (2-р бvлэг)
. Хайрын тeлeeх сvvлчийн тэмцэл (1-р бvлэг)
. Жаргал хүссэн хайрын захидал

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

Хуудас: 1 » Нийт: 2
Өмнөх | Дараагийн